1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Arteriograf - Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter
  • Arteriografen är evidensbaserad, enkel, snabb och noninvasiv
  • Ett medicinskt genombrott inom tidig diagnostik av atheroskleros
  • PWV, AIx, PPao samt SBPao är oberoende riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom
Arteriograf - Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter

Arteriograf - Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter

Arteriografen är evidensbaserad, enkel, snabb och noninvasiv

Arteriografen är evidensbaserad, enkel, snabb och noninvasiv

Ett medicinskt genombrott inom tidig diagnostik av atheroskleros

Ett medicinskt genombrott inom tidig diagnostik av atheroskleros

PWV, AIx, PPao samt SBPao är oberoende riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom

PWV, AIx, PPao samt SBPao är oberoende riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom

Previous
Next

Arteriografen Noninvasiv mätmetod

Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter, liknar en vanlig blodtrycksmätning.
Ett medicinskt genombrott inom tidig diagnostik av atheroskleros.

Läs mer»

Material Undersöker artärfunktionen

Screening av tidig atheroskleros och undersökning av parametrar som Pulsvågshastighet PWV, Augumentations Index AIx samt det centrala blodtrycket SBPao.

Läs mer»

Validerad Vetenskapliga referenser

Arteriografen är validerad och används av 600 läkare för att hitta högriskindivider för kardiovaskulär sjukdom samt utvärdera effekten på kardiovaskulära systemet.

Läs mer»

Evidensbaserad Kliniska studier

Arteriografen mäter artärstelhet som i vetenskapliga studier visat sig vara en mer pålitlig parameter vid bedömning av hjärt-och kärlrisk än traditionella riskfaktorer.

Läs mer»

Arteriograf - Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter

  Genombrott inom tidig diagnostik av atheroskleros. Arteriografen (liknar en vanlig blodtrycksmätning) undersöker din risk att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke. Arteriografen är en evidensbaserad screeningutrustning som mäter artärstelhet och andra parametrar som påverkar hjärt-kärl risk.

Läs mer

Arteriografen

 

Genombrott inom tidig diagnostik av atheroskleros. Arteriografen (liknar en vanlig blodtrycksmätning) undersöker din risk att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke. Arteriografen är en evidensbaserad screeningutrustning som mäter artärstelhet och andra parametrar som påverkar hjärt-kärl risk.

Läs mer

En ny era genom mätning av artärstelhet

Ökad och patologisk artärstelhet är ett tidigt tecken på atheroskleros. Artärstelheten är beräknad från nedanstående parametrar och resulterar i indelningen optimalt, normalt, ökat och patologiskt värde.

Läs mer...

Kost- och livsstilsråd för att förebygga hjärtattack

 Du har förmodligen redan hört mer än nog om måltidernas effekter på din livscykel. Men nu kan Arteriografen upptäcka om deras effekter redan har påverkat ditt kärlsystem.

Läs mer »

Arteriografens parametrar

 Pulsvågshastigheten i Aortan (PWVao): ger information om styvheten i aortan. När styvheten ökar blir kärlväggen hård, vilket ökar pulsvågshastigheten. Högre PWVao innebär styvare aorta. Arteriografen undersöker artärfunktionen och ger följande parametrar:

Läs mer...

Logga in

Ange användarnamn samt lösenord nedan för att logga in.

Nyheter Senaste från Sangrale Medical

Uppdatering av Mjukvara…

Uppdatering av Mjukvara

 En ny version av mjukvaran finns tillgä…

Läs mer »Uppdatering...

Golden Standard…

Golden Standard

 Arteriografen anses vara den gyllene st…

Läs mer»Golden...

Inom vilka medicinska områden kan Arteriografen med framgång användas?…

Inom vilka medicinska områden kan Arteriografen med framgång användas?

Arteriografen kan ge värdefull hjälp ino…

Läs mer »Inom vilka...

Arteriografen